Garantie op gebitsbeschermers

Wij waren het eerste merk dat een volledige tandheelkundige garantie aanbood bij onze gebitsbeschermers. Wij hebben de standaard gezet. Door te investeren in een Shock Doctor gebitsbeschermer wordt u automatisch gedekt door onze tandheelkundige garantie. Als je je tanden beschadigt tijdens het dragen van onze gebitsbeschermer dekken wij de kosten om ze te laten repareren. Voorwaarden zijn van toepassing.

Als u uw gebitsbeschermer buiten de VS heeft gekocht en een garantieclaim wilt indienen, neem dan contact op met ons internationale hoofdkantoor via onderstaande knop.

OPMERKING: Bewaar uw e-mail/winkelreçu in uw administratie. In geval van letsel wordt u verzocht de gebitsbeschermer, het aankoopbewijs, de kennisgeving van het letsel en de begeleidende verklaringen op te sturen naar Shock Doctor, Inc. 11488 Slater Avenue, Fountain Valley, CA 92708, VS

Certificaat van beperkte garantie en disclaimer

GARANTIE: Shock Doctor, Inc. ("Shock Doctor") garandeert dat de binnenste gebitsbeschermer vrij is van materiaal- en fabricagefouten die schade of letsel aan het gezonde, natuurlijke gebit van de koper kunnen veroorzaken wanneer deze op de juiste manier wordt gebruikt in een atletiekwedstrijd onder toezicht of een trainingssessie onder toezicht van een coach. Deze garantie geldt voor een periode van één (1) jaar vanaf de aankoopdatum.

De verplichtingen van Shock Doctor onder deze garantie zijn beperkt tot het laagste van de volgende bedragen:

  1. De werkelijke tandheelkundige kosten gemaakt door de gebruiker; of
  2. $1094 per beschadigde of vervangen tand, tot een maximale aansprakelijkheid van 35.000 dollar per incident*

De verplichtingen van Shock Doctor uit hoofde hiervan worden verminderd met het bedrag van een eventuele verzekering die voor de geclaimde schade of het geclaimde letsel is afgesloten of verschuldigd is. Dit certificaat biedt geen betaling of vergoeding voor orthodontische behandelingen of het prepareren van een tand om te worden gebruikt als anker voor een brug.

Shock Doctor zal geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hebben, tenzij:

  1. De gebitsbeschermer door de eiser is aangemeten in overeenstemming met de gedrukte instructies bij deze garantie; en
  2. Shock Doctor binnen dertig (30) dagen na het ontstaan van het letsel of de schade een volledige schriftelijke kennisgeving van het letsel of de schade heeft ontvangen; en
  3. De melding van de verwonding wordt gestaafd door een verklaring van een gediplomeerde tandarts die binnen dertig (30) dagen na de datum van de verwonding of schade de noodzakelijke tandheelkundige behandeling uitvoert en een verklaring van een deelnemende wedstrijdfunctionaris, indien het een wedstrijd onder toezicht betreft, of een toezichthoudende coach of schooldirecteur, indien het een oefensessie betreft, dat de gebitsbeschermer op het moment van de verwonding correct werd gebruikt; en
  4. De binnengeborgen gebitsbeschermer samen met de schriftelijke melding van de blessure aan Shock Doctor wordt geretourneerd. De gebitsbeschermer wordt na ontvangst van de retourzending eigendom van Shock Doctor.

Deze garantie komt in de plaats van alle andere garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garantie voor een bepaald doel en alle impliciete garanties die voortvloeien uit een gang van zaken, gewoonte, gebruik of handel. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, wijst Shock Doctor alle aansprakelijkheid af voor verlies, letsel of schade op basis van nalatig ontwerp of defecten in materialen en vakmanschap voor de volgende gebitsbeschermer.

*afhankelijk van model gebitsbeschermer